شبیه‌سازی فرآیندهای ریخته‎‌گری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
شبیه‌سازی فرآیندهای ریخته‎‌گری

نویسندگان : احمد بهمنی - امیر باغانی - محمدحسین میرباقری - پرویز دوامی
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تابستان ۱۳۹۸


خرید کتاب
CAPTCHA