شبیه‌سازی فرآیندهای ریخته‎‌گری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 

معرفی کتاب:

کتاب " شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری " تصنیف آقایان مهندس احمد بهمنی، مهندس امیر باغانی، دکتر محمد حسین میرباقری و دکتر پرویز دوامی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب شامل مباحث نظری انجماد فلزات، حرکت مذاب و مبانی شبیه سازی این فرآیند است. آنچه این کتاب و نرم افزار ریخته گری SUT.CAST را منحصر به فرد می کند، ارائه تجربه گران بهای شبیه سازی فرآیندهای بسیاری از قطعات واقعی ریخته گری است. این کتاب در سی وششمین جشنواره کتاب سال به عنوان کتاب شایسته مورد تقدیر قرار گرفت
CAPTCHA