مهندسی جوشکاری

 | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 

کارشناسی ارشد مهندسی مواد ـ مهندسی جوشکاری

دوره کارشناسی ارشد جوشکاری مجموعه‌‏ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه‌‏های تحقیقاتی در زمینه اتصالات مواد و محصولات مهندسی است. هدف این دوره تربیت مهندسان حرفه‌ای با شایستگی لازم در زمینه اتصالات مواد و محصولات مهندسی است. دانش‌آموختگان این دوره، دانش و مهارت لازم برای تهیه و تدوین دانش فنی، درک و تجزیه و تحلیل مسایل مربوط به اتصالات مواد، طراحی و تولید اتصالات بر مبنای استانداردهای تخصصی و آموزش و پژوهش برای نیازهای صنایع ملی و جهانی و مؤسسات تحقیقاتی را خواهند داشت.
 
افراد فعال در زمینه جوشکاری
در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اعضای هیأت علمی و کارشناسان زیر در زمینه مهندسی خوردگی فعالیت پژوهشی دارند:

آقای دکتر علیرضا ابراهیمی
آقای دکتر حمید امیدوار
آقای دکتر کامران دهقانی
آقای دکتر اسلام رنجبر نوده
آقای دکتر علی شمسی پور
آقای دکتر علی فرزادی
آقای دکتر سیداحسان میرصالحی

CAPTCHA