مهندسی شناسایی و انتخاب مواد

 | تاریخ ارسال: 1398/10/24 | 
مهندسی شناسایی و انتخاب مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجموعه‌‏ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه‏های تحقیقاتی است که برای طراحی و بهینه‌‏سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه‌ریزی شده است. هدف از آموزش این مجموعه تربیت مهندسان حرفه‌ای موردنیاز در مراکز تحقیقاتی و صنعتی و موسسات مربوطه است. 
دانش‌آموختگان این دوره می‏‌توانند در زمینه‌‏های زیر فعالیت داشته باشند:
          -         طراحی مواد، انتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد
          -         تحقیق در روش‌‏های ساخت به منظور بهینه‏‌سازی خواص فیزیکی و مکانیکی
          -         تحلیل تخریب مواد و ارائه روش‏‌های مناسب برای جلوگیری از آن
          -         انجام فعالیت‏‌های آموزشی و پژوهشی در موسسات مربوطهافراد فعال در زمینه شناسایی و انتخاب مواد

در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اعضای هیأت علمی و کارشناسان زیر در زمینه مهندسی خوردگی فعالیت پژوهشی دارند:
 
آقای دکتر علیرضا ابراهیمی
آقای دکتر حمید امیدوار
آقای دکتر نادر پروین
آقای دکتر امین جعفری رامیانی
آقای دکتر کامران دهقانی
آقای دکتر علی شمسی پور
آقای دکتر مصطفی کتابچی
آقای دکتر فرزاد مجبوبی
آقای دکتر سیدمحمدحسین میرباقری
آقای دکتر مالک نادری
آقای دکتر سیدپیروز هویدا مرعشی
CAPTCHA