گروه آموزشی ریاضی کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 
دکتر مصطفی شمسی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: m_shamsiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۸


 

دکتر حجت الله ادیبی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: adibihaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۲۴


 

دکتر مهدی دهقان
صفحه دانشکده دکتر مهدی دهقان
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: mdehghanaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۰۳

 

دکتر سیدعلی میرحسنی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: a_mirhassaniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۱

 

دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: msadeghiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۰

 

دکتر علی حاتم

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: alihatamaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۴۶


 
 
دکتر فاطمه شاکری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: fatemehshakeriaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۳۹


 

دکتر عرفان صلواتی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: erfan.salavatiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۶۱


 

دکتر مصطفی عباس زاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m.abbaszadehaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۸۷۸


 

دکتر فرهاد فخار ایزدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: f.fakharaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۵۱۰


 
دکتر فرناز هوشمند خلیق
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: f.hooshmand.khalighaut.ac.ir
شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۵۹

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 8070 بار   |   دفعات چاپ: 475 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر