فراخوان دریافت پیشنهاد پروژه – گرنت پژوهشی پروفسور سلیمی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/4 | 

فراخوان دریافت پیشنهاد پروژه – گرنت پژوهشی پروفسور سلیمی
 
در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر سال جاری پیشنهاد خود را در قالب فرم خام پیشنهاد پروژه به آدرس cspaut.ac.ir ارسال نمایید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید
http://Csp.aut.ac.ir