گزارشی از نشست صاحب نظران بخش معدن کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۵ | 

نشست صاحب نظران بخش معدن کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد ... نگاهی به آنچه گذشت:

رئیس دانشگاه تاکید کرد:
هدف دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایفا نقش موثر در رفع نیازهای صنایع است


رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه یکی از اهداف اصلی خود را ایفا نقش موثر در رفع نیازهای صنایع کشور تعیین کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید احمد معتمدی در نشست صاحب نظران بخش معدن کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: باتوجه به شرایط کشور این دانشگاه وظیفه خود می داند که نقش ویژه ای در رفع نیازهای صنعت داشته باشد.
وی افزود: این دانشگاه به نحوی فعالیت می کند که بتواند ارتباط موثری با صنایع کشور داشته باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: بخش معدن یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی و صنعتی کشور بشمار    می رود بنابراین دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه دارد از پتانسیل خود در این حوزه استفاده کند.
دکتر معتمدی اظهار داشت: باتوجه به اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه در حد ایده آل نیست اما می توان این ظرفیت را در کشور گسترش داد.
دکتر مالک نادری مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این نشست گفت: باتوجه به شرایط کشور سعی داریم ظرفیت های دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به سمت نیازهایی کشور سوق دهیم.
وی عنوان کرد: بنابراین دانشگاه صنعتی امیرکبیر آمادگی دارد تا ظرفیت های خود را به سمت نیازهای کشور حرکت دهد.

معاون پژوهشی دانشگاه تاکید کرد:
راه اندازی دفاتر آرندی و فناوری برخی صنایع و بانک ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه سیاست این دانشگاه تعامل موثر با صنایع مختلف کشور است، گفت: درحال حاضر دفاتر (R&D)و مراکز نوآوری و فناوری برخی از صنایع و بانک ها در این دانشگاه راه اندازی شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر حسین حسینی تودشکی در نشست صاحب نظران بخش معدن کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: سیاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعامل موثر با صنایع مختلف کشور است تا براین اساس بتوانیم در رفع نیازهای صنایع کشور سهیم باشیم.
وی افزود: برای تحقق این موضوع، دانشگاه بسترهای متعددی مهیا کرده است که برگزاری گردهمایی تخصصی با صنایع مختلف یکی از این برنامه ها بشمار می رود.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: این دانشگاه بستری را فراهم کرده تا صنایع کشور بتوانند دفاتر (R&D) و مراکز نوآوری و فناوری در محیط این دانشگاه ایجاد کنند.
دکتر حسینی تودشکی عنوان کرد: درحال حاضر چند شرکت و بانک دفاتر آرندی و نوآوری در دانشگاه ایجاد کرده اند.
وی با اشاره به حضور دو شتاب دهنده معدنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بسیاری از دانشکده های این دانشگاه می توانند با صنایع معدنی کشور فعالیت کنند در این راستا می توان گفت بیش از ۲۰۰ عضو هیات علمی و ۲ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه می توانند در حوزه پروژه های معدنی فعالیت داشته باشند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبرداد:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سازمان ایمیدرو برنامه آینده نگاری تدوین می کند

رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو گفت: قرار است دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای این سازمان برنامه آینده نگاری تدوین کند.
به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر خداداد غریب پور در نشست صاحب نظران بخش معدن کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: سازمان ایمیدرو به دنبال ارتباط موثر با دانشگاه های کشور است.
وی با بیان اینکه سازمان ایمیدرو به دنبال حمایت از ایده ها است، تاکید کرد: ما دنبال حل نیاز صنعت توسط دانشگاه ها هستیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به حمایت این سازمان از پایان نامه های دانشجویی، اظهار داشت: سازمان ایمیدرو از پایان نامه هایی حمایت می کند که در راستای نیازهای این سازمان باشد.
دکتر غریب پور عنوان کرد: سازمان ایمیدرو ۱۷۰ عنوان نیاز این سازمان را احصا کرده است که در راستای این نیازها از پایان نامه های دوره دکتری و کارشناسی ارشد حمایت خواهد کرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کردیم تا برای این سازمان برنامه ریزی آینده نگاری انجام دهد که در این راستا نیز قرار است مطالعه تحقیقی در خصوص جایگاه سازمان ایمیدرو در مقایسه با سازمان های بین المللی نیز صورت گیرد.
دکتر غریب پور اظهار داشت: پژوهش های این سازمان در سال ۹۸ رشد ۵۰ درصدی داشته است که تمامی پژوهش های صورت گرفته براساس نیازهای صنعت بوده است.