دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۵ | 

در جریان نشست رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با اساتید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  کشورتفاهم نامه همکاری امضا کردند ... نگاهی به آنچه گذشت: ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  کشور
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران  کشور با هدف شناسایی و حمایت از دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هدف از امضا این تفاهم نامه همکاری در زمینه اجرای ۱۰ طرح تحقیقاتی پسا دکتری ویژه، مطابق ضوابط و مقررات و سیاست ها و اولویت های تحقیقاتی اعلام شده از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران است.
در این تفاهم نامه تاکید شده است که حمایت از محقق پسا دکتری ویژه در قالب حق الزحمه و گرنت پژوهشی خواهد بود که میزان حق الزحمه برابر با حقوق استادیار پایه یک در دانشگاه تهران در همان سال و میزان گرنت پژوهشی حداکثر تا سقف ۵۰ درصد حق الزحمه خواهد بود.
بنابراین اعتبار مالی حق الزحمه بصورت مشترک توسط طرفین (صندوق و دانشگاه ) به نسبت ۷۰ درصد سهم صندوق و ۳۰ درصد سهم دانشگاه تأمین و هزینه خواهد شد.
مدت و اعتبار این تفاهم نامه پنج سال است و در صورت نیاز و توافق کتبی طرفین تمدید آن امکان پذیر خواهد بود.
براساس این تفاهم نامه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرونده افراد را طبق شاخص های هیات جذب بررسی و مراتب شایستگی را همراه پرونده با امضای معاون پژوهش و فناوری به صندوق معرفی می کند.
پس از دریافت اسامی توسط صندوق، متقاضیان مورد غربالگری اولیه قرار خواهند گرفت و افرادی که در این مرحله انتخاب می شوند برای ثبت نام در سامانه صندوق معرفی خواهند شد.
پس از ارسال طرح توسط برگزیدگان داوری و ارزیابی از طرح های پژوهشی مطابق ضوابط مقرر در صندوق انجام شده و برگزیدگان نهایی اعلام خواهند شد.

 

رئیس دانشگاه خبرداد:
راه اندازی صندوق نوآوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه ریزی ها برای ایجاد صندوق نوآوری در این دانشگاه انجام شده و امیداوریم به زودی این صندوق راه اندازی شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سیداحمد معتمدی در نشست رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  با اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم صندوق نوآوری در دانشگاه راه اندازی کنیم که بخشی از هزینه های این صندوق از دیگر صندوق های موجود در کشور و بخشی نیز از سوی بخش غیردولتی تامین خواهد شد.
وی افزود: این صندوق مکمل فعالیت دیگر صندوق های فناوری و پژوهشی در کشور خواهد شد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: صندوق نوآوری دانشگاه به دنبال تحقق زنجیره تحقیق به تولید است.
دکتر معتمدی عنوان کرد: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران نقش کلیدی در توسعه تحقیقات و فناوری کشور دارد چراکه نمی توان موضوع فناوری را با بودجه های دولتی جلو ببریم.
وی اضافه کرد: به طور قطع صندوق ها می توانند در اجرای فعالیت های فناورانه و نوآورانه موثر باشند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: درحال حاضر این دانشگاه با دو صندوق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارتباط زیادی دارد اما این ارتباط باید گسترش یابد.

 

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران خبرداد:
اجرای طرح حمایتی جدید صندوق حمایت از پژوهشگران از دوره های پسا دکتری


رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: بسته جدید حمایتی این صندوق از دوره های پسا دکتری در ۱۰ تا ۱۲ دانشگاه کشور به صورت آزمایشی اجرایی می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح توسعه می یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر ایمان افتخاری در نشست با اساتید  دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: صندوق پژوهشگران و فناوران به عنوان خدمتگذار پژوهشی در کشور برنامه دارد ارتباط گسترده تری با دانشگاه ها داشته باشد.
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران تاکید کرد: این صندوق تفاهم نامه هایی درخصوص حمایت از دوره های پسا دکتری با دانشگاه های مختلف دارد که برنامه داریم در این زمینه بسته فاخرتری به دانشگاه ها ارائه کنیم.
دکتر افتخاری خاطرنشان کرد: در قراردادهای قبلی این صندوق مدت حمایت از دوره های پسا دکتری کوتاه بود که در بسته جدید این مدت تا ۲ سال قبل تمدید است وهمچنین اعتبار آن نیز افزایش یافته است.


مدیرکل پژوهشی دانشگاه تاکید کرد:
لزوم توسعه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

مدیرکل پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از سال ۹۲ تفاهم نامه همکاری در حوزه پژوهشگران پسا دکتری داشتند که برنامه داریم این همکاری افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر محمد کریمی در نشست رئیس صندوق پژوهشگران و فناوران با اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال ۹۲ در راستای حمایت از دوره های پسا دکتری با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران تفاهم نامه ای منعقد کرد.
وی افزود: این تفاهم نامه همچنان اجرا می شود و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران نیز همکاری های مختلفی بایکدیگر دارند.
مدیرکل پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: براساس این تفاهم نامه ۱۴ پژوهشگر پسا دکتری این دانشگاه به صورت ۱۰۰ درصدی از سوی این صندوق حمایت می شوند و ۲۲ نفر از پژوهشگران پسا دکتری این دانشگاه نیز به صورت ۷۰ درصدی از این صندوق حمیات می شوند.
دکتر کریمی اظهار داشت: تعداد ۷۲ پژوهشگر پسا دکتری این دانشگاه نیز از سوی معاونت علمی امور بین الملل و تبادل فناوری ،بنیاد نخبگان و ستاد نانو موردحمایت قرار دارند.