حضور دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان برترین‌های دنیا در ۱۵ حوزه رتبه‌بندی شانگهای

 | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 
در رتبه‌بندی ۲۰۱۹ شانگهای در حالی ۳۲ دانشگاه از کشور جزو ۵۰۰ دانشگاه‌ برتر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر در ۱۵ موضوع این رتبه‌بندی جز دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت ضمن آنکه در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در لیست ۳۰۰ دانشگاه برتر دنیا وارد شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بیان اینکه در رتبه‌بندی ۲۰۱۹ شانگهای ۳۲ دانشگاه کشور جزو ۵۰۰ دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتند گفت :"شانگهای" یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می‌شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط این دانشگاه منتشر شد و به صورت سالانه، روزآمد می‌شود.
دکتر محمدجواد دهقانی افزود: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۹ میلادی برای سومین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را در ۵۴ رشته و در ۵ حوزه کلی مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) منتشر کرد.
بر اساس آخرین رتبه بندی نظام شانگهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۱۵موضوع "مهندسی دریا"، "مهندسی متالورژی"، "مهندسی شیمی"، "مهندسی مواد"، "مهندسی کامپیوتر"، "مهندسی عمران"، "مهندسی اتوماسیون"، "مهندسی مکانیک"، "مهندسی برق و الکترونیک"، "ریاضیات"، "مهندسی مخابرات"، "مهندسی علم و فناوری ابزارآلات"، "مهندسی پزشکی"، "مهندسی انرژی" و "مهندسی معدن" در لیست دانشگاه‌های برتر قرار گرفت.
در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۸ در جمع دانشگاه‌های برتر این حوزه قرار گرفت.
در رشته مهندسی معدن نام دانشگاه‌های تهران، آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، باهنر کرمان و تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر درج شد.
در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه‌های تهران، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شیراز و تربیت مدرس در جمع۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، شیراز، فردوسی مشهد، رازی، صنعتی سهند، کاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان و دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته مهندسی شیمی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.
در رشته مهندسی مواد نیز از ایران دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند.
در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
نام دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و دانشگاه تهران در رشته مهندسی کامپیوتر در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر وارد شد.
در رشته مهندسی عمران دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان و تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر بودند.
در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تهران و تبریز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.
رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در حوزه مهندسی در ۲۲ رشته صورت پذیرفت و ایران با ۲۰ دانشگاه، پر تعدادترین تعداد دانشگاه‌ها در این حوزه موضوعی بوده است. به گونه‌ای که ایران در رشته مهندسی مکانیک، از ۱۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۶ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ افزایش داشت که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، گیلان، تبریز، سمنان، کاشان، بوعلی سینا و شیراز در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته مهندسی برق و الکترونیک تعداد دانشگاه‌های ایران در این شاخص رتبه‌بندی از ۱۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۳ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت و دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، کاشان، شیراز و صنعتی شیراز در لیست ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه وارد شدند.
در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی امیر کبیر، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته مهندسی مخابرات، از ایران با افزایش تعداد از ۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۸ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی و تربیت مدرس حضور دارند.
در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران، صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر و دانشگاه علم و صنعت در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند، اضافه کرد: در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر و در رشته مهندسی عمران دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان و تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر بودند.
دانشگاه‌های آزاد اسلامی، صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند، دانشگاه کاشان، سمنان و شیراز را از جمله دانشگاه‌های ایرانی دانست که در رشته علوم و مهندسی انرژی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند.
در رشته مدیریت، دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، دصنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتند.