پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع ارشد دانشجو می پذیرد

 | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 


پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای نیسمال اول تحصیلی ۹۹-۹۸(مهر ۱۳۹۸) در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری و آموزش الکترونیکی(مجازی) دانشجو می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ (مهر ۱۳۹۸) در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری و آموزش الکترونیکی (مجازی) بدون نیاز به شرکت در آزمون سراسری و صرفا از طریق بررسی سوابق و مصاحبه حضوری (آزمون اختصاصی) انجام می گیرد.
پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته های مهندسی فناوری اطلاعات (IT) – تجارت الکترونیک،  مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، مدیریت کسب و کار (MBA) در گرایشهای بازاریابی، مالی و سیستمهای اطلاعاتی و مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت دانشجو پذیرش می کند.
در این پردیس کلاسهای درس به گونه ای برنامه ریزی شده که در هر نیمسال تحصیـلی برای دوره های حضوری تنها نیـاز به ۵ بار حضور در پردیس بین المللی کیش (هر بار ۳ روز چهارشنبه تا جمعه) و برای دوره های مجازی ۳ بار حضور (هر بار ۱ روز پنج شنبه یا جمعه) است.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نشانی http://kish.aut.ac.ir مراجعه کنند.