«دکتر معتمدی»: حوزه آموزشی کشور نیازمند تحول و دگرگونی است

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه آموزش سنتی بزرگترین مانع ایجاد تحول در دانشگاه ها به شمار می رود، گفت: در حوزه آموزشی نیاز به تحول و دگرگونی داریم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید احمد معتمدی در سیزدهمین نشست معاونان آموزشی ۱۳ دانشگاه برتر کشور گفت: نشست روسای دانشگاه های سطح یک و معاونان این دانشگاه ها برکات زیادی برای حوزه آموزش عالی کشور داشته است. وی اظهار داشت: در این جلسات تجربیاتی که منتقل می شود به آموزش کشور کمک می کند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: معاونان آموزشی دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های برتر کشور باید جلسات بیشتری را با یکدیگر برگزار کنند.
دکتر معتمدی با بیان اینکه آموزش سنتی بزرگترین مانع ایجاد اساسی تحول در دانشگاه ها به شمار می رود، تاکید کرد: در حوزه آموزشی نیاز به تحول و دگرگونی داریم.
وی اضافه کرد: ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اصلاحات را شروع کردیم اما در حوزه ای که بیشترین مقاومت دیده می شود در زمینه آموزش است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: درحال حاضر بسیاری از درس ها و جزوه هایی که در دانشگاه ها تدریس می شود مربوط سال های قبل است که باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
دکتر معتمدی گفت: این درحالی است که طی سال های اخیر دانشگاه های معتبر خارجی دچار تحول شده اند و چندین نسل تغییر کرده اند اما دانشگاه های ما هنوز در این زمینه درجا می زنند.
وی خاطرنشان کرد: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه پایان نامه ها تغییراتی ایجاد خواهیم کرد تا پایان نامه ها در راستای نیازهای کشور باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: درحال حاضر پایان نامه هایی که در دانشگاه های کشور تدوین می شود بازار محور نیست که این روند باید تغییر کند.
دکتر معتمدی گفت: دانشگاه های سطح یک در حوزه های مختلف برنامه ها و راهکارهای مختلفی را پیگیری می کنند اما در حیطه آموزش تغییرات بسیار کند پیش می رود.