تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 
   تماس با دانشکده مهندسی موتد و متالورژی

آدرس : تهران ، خیابان حافظ ،پ 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر . دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 
تلفن : 66967407 - داخلی 2999
فکس :66967408
پست الکترونیک : 


 CAPTCHA