طرح اینفوگرافیک نوآوری در آموزش مهندسی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 
یکی از ابزارهای دانشگاه‌ها در فراهم نمودن دروندادها و فرایندهای مرتبط برای تربیت مهندسان و پژوهشگران مهندسی توانمند باتوجه به نیازهای ملی و استانداردهای بین‌المللی، نوآوری در آموزش مهندسی است. به این ترتیب نظام آموزش مهندسی می‌تواند دانشجویان رشته‌های مهندسی را برای روبه‌رو شدن با پیچیدگی‌های دنیای در حال تحول آماده سازد. به‌نظر مي‌رسد این نوع تحول در مسیر بلوغ آموزش‌های مهندسی در دانشگاه‌ صنعتی امیرکبیر نیز به عنوان یک دانشگاه صنعتی ضروری است.
به منظور کمک به شناسایی و بکارگیری شیوه‌های نوین آموزشی و تربیت افراد توانمند و مؤثر، مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی با مطالعه مستندات علمی در حوزه نوآوری آموزشی، خلاصه‌ای از نوآوری‌های پیشنهادی در آموزش مهندسی را تدوین نموده است.
گزارش حاضر، نخستین بخش از گزارش دو بخشی از درس‌آموخته‌هایی است که در رابطه با موضوع فوق‌الذکر تدوین شده است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید محتوای پیوست به نحو مقتضی به اطلاع اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان رسانده شود.
امید است طرح شیوه‌های آموزشی نوین، در ارتقاء و به‌روزرسانی رویکردها و روش‌های آموزشی دانشگاه و فراهم ساختن بستر و زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف دانشگاه موثر واقع شود.
ضمنا شایان ذکر است کلیه گزارش‌های اینفوگرافی ارسالی از طریق وبسایت مرکز به آدرس http://csp.aut.ac.ir/ قابل دسترسی است.