برگزاری کارگاه آموزشی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/31 | دوره آموزشی انفورماتیک تصویربرداری با هدف تربیت پکس ادمین برگزار می شود.در این دوره ها که به صورت آموزش ترکیبی برگزار خواهد شد علاقمندان با مبانی انفورماتیک تصویربرداری و مدیریت سامانه پکس آشنا خواهند شد.به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه پایان دوره از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا خواهد شد. این گواهینامه ها قابلیت ترجمه رسمی خواهند داشت.جهت اطلاعات بیشتر به آدرس http://hti.aut.ac.ir/fa/component/splms/event/pacs-admin.html مراجعه کنید.