مقررات کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 
هر دانشجوی کارشناسی در طی دوره‌ی آموزش خود نیاز دارد که در مورد روند امور و مقررات آموزشی دانشگاه اطلاعات کسب کند. همچنین نیاز دارد که در صورت لزوم، در امور آموزشی جاری و یا برای موارد خاص، خدمات اداری دریافت نماید. در صورت نیاز به خدمات اداری، لازم است دانشجوی متقاضی، درخواست خود را در قالب فرم مربوطه نوشته و به دفتر آموزش دانشکده تحویل دهد. در این موارد توصیه می‌شود که دانشجویان رویه‌ها، مقررات و راهنماهای اداره‌ی آموزش را با دقت مطالعه کنند تا از روند کارها آگاهی داشته و با ارایه‌ی درخواست معتبر و داده‌ها و مستندات کامل، درخواست ایشان در زمان کوتاه و به‌طور مناسب به نتیجه برسد. لازم است توجه شود که با وجود تعداد زیاد دانشجویان و حجم بالای کارهای اداری، دفتر اداره‌ی آموزش فرصتی برای توضیح رویه‌ها و مقررات منتشرشده به تک‌تک افراد ندارد. لذا فرض بر این است که هر فرد در هنگام مراجعه و ارایه‌ی درخواست، از رویه‌ها و مقررات آموزشی منتشرشده آگاهی کامل دارد. فرم‌های درخواست خدمات اداری همراه با رویه‌ها و مقررات دوره‌ی کارشناسی در جدول زیر آمده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، بهتر است دانشجویان ابتدا از طریق ارتباط غیرحضوری مانند پرتال آموزش، اطلاعیه‌های وبگاه، ایمیل یا تلفن به دفتر آموزش اطلاعات لازم را به دست آورند و پس از آن، در صورتی‌که که اطلاعات غیرحضوری کافی نبود، به دفتر آموزش مراجعه نمایند. 


آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
موضوع / خدمات
کد
 
رویه‌ها و مقررات
فرم‌ها‌‌
مقررات آموزشی کل دوره کارشناسی B۰۰

مجموعه مقررات آموزشی کارشناسی

فرم درخواست آموزشی
مدارک شناسایی کارت دانشجویی B۱۱ رویه صدور کارت المثنی
AUT-MME-B۴۰-A
فرم درخواست کارت المثنی
AUT-MME-B۴۰-۱
آدرس و مشخصات B۱۲
رویه اعلام تغییر آدرس
AUT-MME-B۴۱-A
فرم اعلام تغییر آدرس
AUT-MME-B۴۱-۱

گواهی تحصیل B۱۳
صدور گواهی تحصیل
AUT-MME-B۰۱-A
برنامه درسی
و ثبت‌نام ترم
برنامه درسی
و انتخاب واحد
B۲۱ برنامه درسی مهندسی مواد و متالورژی
AUT-MME-B۲۱-M_۱-۹۸۱۰۱۵ BS Curriculum
نمودار درخت‌واره برنامه درسی
ترم آخر B۲۲
رویه ادعای فارغ التحصیلی
AUT-MME-B۰۶-A (AUT-PR-۳۲۰۵)
فرم ادعای فارغ التحصیلی
AUT-MME-B۰۶-۱
فرم اخذ درس معرفی به استاد
AUT-MME-B۰۶-۲
درس بیرون دانشکده B۲۳ فرم مهمان بیرون دانشگاه
AUT-MME-B۰۳-۲
مشروطی B۲۴ مقررات مشروطی
AUT-MME-B۵۱-A
حذف درس،
مرخصی و انصراف
حذف درس B۳۱
رویه حذف اضطراری درس
مرخصی و حذف ترم B۳۲ رویه مرخصی و حذف اضطراری
AUT-MME-B۵۰-A (AUT-PR-۳۲۰۴)
فرم مرخصی تحصیلی
AUT-MME-B۵۰-۱
انصراف از تحصیل B۳۳ رویه غیرفعال شدن تحصیل
AUT-MME-B۶۰-A
فرم درخواست انصراف از تحصیل
AUT-MME-B۶۰-۱
کارآموزی و پروژه کارآموزی B۴۱
پروژه B۴۲ مقررات پروژه کارشناسی
AUT-MME-B۰۵-A (AUT-PR-۳۲۱۰)
برگ تصویب پروژه
AUT-MME-B۰۵-۱
برگ ارزیابی پروژه
AUT-MME-B۰۵-۲
آزمایشگاه B۴۳
مجوز کار در آزمایشگاه
AUT-MME-A۴۳-F_۱-۰۰۰۳۲۹ Lab Permit
پایان دوره تسویه حساب B۵۱ فرم تسویه حساب
AUT-MME-B۰۷-۱
سایر
اطلاعیه‌های اداره کل آموزش دانشگاه
فرم‌های اداره کل آموزش دانشگاهCAPTCHA