رویه ها و فرم ها

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 
هر دانشجوی کارشناسی در طی دوره‌ی آموزش خود نیاز دارد که در مورد روند امور و مقررات آموزشی دانشگاه اطلاعات کسب کند. همچنین نیاز دارد که در صورت لزوم، در امور آموزشی جاری و یا برای موارد خاص، خدمات اداری دریافت نماید. در صورت نیاز به خدمات اداری، لازم است دانشجوی متقاضی، درخواست خود را در قالب فرم مربوطه نوشته و به دفتر آموزش دانشکده تحویل دهد. در این موارد توصیه می‌شود که دانشجویان رویه‌ها، مقررات و راهنماهای اداره‌ی آموزش را با دقت مطالعه کنند تا از روند کارها آگاهی داشته و با ارایه‌ی درخواست معتبر و داده‌ها و مستندات کامل، درخواست ایشان در زمان کوتاه و به‌طور مناسب به نتیجه برسد. لازم است توجه شود که با وجود تعداد زیاد دانشجویان و حجم بالای کارهای اداری، دفتر اداره‌ی آموزش فرصتی برای توضیح رویه‌ها و مقررات منتشرشده به تک‌تک افراد ندارد. لذا فرض بر این است که هر فرد در هنگام مراجعه و ارایه‌ی درخواست، از رویه‌ها و مقررات آموزشی منتشرشده آگاهی کامل دارد. فرم‌های درخواست خدمات اداری همراه با رویه‌ها و مقررات دوره‌ی کارشناسی در جدول زیر آمده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، بهتر است دانشجویان ابتدا از طریق ارتباط غیرحضوری مانند پرتال آموزش، اطلاعیه‌های وبگاه، ایمیل یا تلفن به دفتر آموزش اطلاعات لازم را به دست آورند و پس از آن، در صورتی‌که که اطلاعات غیرحضوری کافی نبود، به دفتر آموزش مراجعه نمایند. 


آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های دوره‌ی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
موضوع / خدمات
 
رویه‌ها و مقررات
فرم‌ها‌‌
مقررات آموزشی و درخواست

مجموعه مقررات آموزشی کارشناسی

فرم درخواست آموزشی
گواهی تحصیل صدور گواهی تحصیل
AUT-MME-B01-A

انتخاب واحد
اخذ درس از دیگر دانشکده ها
فرم مهمان درون دانشگاه
AUT-MME-B03-1
فرم مهمان بیرون دانشگاه
AUT-MME-B03-2
حذف درس
رویه حذف اضطراری درس
فرم حذف اضطراری
AUT-MME-B02-1
پروژه کارشناسی مقررات پروژه کارشناسی
AUT-MME-B05-A (AUT-PR-3210)
برگ تصویب پروژه
AUT-MME-B05-1
برگ ارزیابی پروژه
AUT-MME-B05-2
ترم آخر
رویه ادعای فارغ التحصیلی
AUT-MME-B06-A (AUT-PR-3205)
فرم ادعای فارغ التحصیلی
AUT-MME-B06-1
فرم اخذ درس معرفی به استاد
AUT-MME-B06-2
تسویه حساب فرم تسویه حساب
AUT-MME-B07-1
کارت المثنی رویه صدور کارت المثنی
AUT-MME-B40-A
فرم درخواست کارت المثنی
AUT-MME-B40-1
اعلام تغییر آدرس
رویه اعلام تغییر آدرس
AUT-MME-B41-A
فرم اعلام تغییر آدرس
AUT-MME-B41-1
مرخصی، حذف ترم و حذف اضطراری   رویه مرخصی و حذف اضطراری
AUT-MME-B50-A (AUT-PR-3204)
فرم مرخصی تحصیلی
AUT-MME-B50-1
مشروطی مقررات مشروطی
AUT-MME-B51-A
ترک تحصیل رویه غیرفعال شدن تحصیل
AUT-MME-B60-A
فرم درخواست انصراف از تحصیل
AUT-MME-B60-1
سایر
اطلاعیه‌های اداره کل آموزش دانشگاه
فرم‌های اداره کل آموزش دانشگاهCAPTCHA