مقررات کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 
هر دانشجو در طی دوره‌ی آموزش خود نیاز دارد که در مورد روند امور و مقررات آموزشی دانشگاه اطلاعات کسب کند. همچنین نیاز دارد که در صورت لزوم، در امور آموزشی جاری و یا برای موارد خاص، خدمات اداری دریافت نماید. در صورت نیاز به خدمات اداری، لازم است دانشجوی متقاضی، درخواست خود را در قالب فرم مربوطه نوشته و به دفتر آموزش دانشکده تحویل دهد. در این موارد توصیه می‌شود که دانشجویان رویه‌ها، مقررات و راهنماهای اداره‌ی آموزش را با دقت مطالعه کنند تا از روند کارها آگاهی داشته و با ارایه‌ی درخواست معتبر و داده‌ها و مستندات کامل، درخواست ایشان در زمان کوتاه و به‌طور مناسب به نتیجه برسد. لازم است توجه شود که با وجود تعداد زیاد دانشجویان و حجم بالای کارهای اداری، دفتر اداره‌ی آموزش فرصتی برای توضیح رویه‌ها و مقررات منتشرشده به تک‌تک افراد ندارد. لذا فرض بر این است که هر فرد در هنگام مراجعه و ارایه‌ی درخواست، از رویه‌ها و مقررات آموزشی منتشرشده آگاهی کامل دارد. فرم‌های درخواست خدمات اداری همراه با رویه‌ها و مقررات دوره‌ی کارشناسی ارشد در جدول زیر آمده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، بهتر است دانشجویان ابتدا از طریق ارتباط غیرحضوری مانند پرتال آموزش، اطلاعیه‌های وبگاه، ایمیل یا تلفن به دفتر آموزش اطلاعات لازم را به دست آورند و پس از آن، در صورتی‌که که اطلاعات غیرحضوری کافی نبود، به دفتر آموزش مراجعه نمایند. 

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده
ایمیل grad.mataut.ac.ir

 

آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های کارشناسی ارشد

موضوع / کار
کد
 
آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
    
فرم‌ها‌‌
دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی M00
مجموعه مقررات کارشناسی ارشد
ثبت نام و انتخاب واحد انتخاب واحد    M11 برنامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی فرم انتخاب واحد
AUT-MME-M01-1_0-981212
تمدید سنوات M12 آیین‌نامه تمدید سنوات کارشناسی ارشد فرم تمدید ترم 5 آموزش آزاد
AUT-MME-M06-1_0-981212
فرم تمدید ترم 6
AUT-MME-M06-2_0-981212
پروژه و پایان‌نامه استاد راهنما M21 فرم انتخاب استاد راهنما
پروپوزال M22 زمان‌بندی پروپوزال فرم پروپوزال
پایان نامه M23 فرم اصالت اثر پایان‌نامه
AUT-MME-M08-1_0-98121
سمینار M30 زمان‌بندی سمینار
فرم سمینار
AUT-MME-M02-1_0-981212 seminar
فرمت گزارش سمینار
دفاعیه M40 فرم مجوز دفاع
AUT-MME-M07-1_0-981212
فرم ارزیابی مقاله
AUT-MME-M07-2_0-981212
فرم پیش دفاع
AUT-MME-M07-9_0-981212
فارغ‌التحصیلی M70
فرم تایید فارغ التحصیلی توسط استاد
AUT-MME-M10-1_0-981212
فرم تسویه حساب دانشکده
AUT-MME-M10-2_0-981212
سایر آیین‌نامه‌های مدیریت تحصیلات‌تکمیلی دانشگاهCAPTCHA