مقررات کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 
هر دانشجو در طی دوره‌ی آموزش خود نیاز دارد که در مورد روند امور و مقررات آموزشی دانشگاه اطلاعات کسب کند. همچنین نیاز دارد که در صورت لزوم، در امور آموزشی جاری و یا برای موارد خاص، خدمات اداری دریافت نماید. در صورت نیاز به خدمات اداری، لازم است دانشجوی متقاضی، درخواست خود را در قالب فرم مربوطه نوشته و به دفتر آموزش دانشکده تحویل دهد. در این موارد توصیه می‌شود که دانشجویان رویه‌ها، مقررات و راهنماهای اداره‌ی آموزش را با دقت مطالعه کنند تا از روند کارها آگاهی داشته و با ارایه‌ی درخواست معتبر و داده‌ها و مستندات کامل، درخواست ایشان در زمان کوتاه و به‌طور مناسب به نتیجه برسد. لازم است توجه شود که با وجود تعداد زیاد دانشجویان و حجم بالای کارهای اداری، دفتر اداره‌ی آموزش فرصتی برای توضیح رویه‌ها و مقررات منتشرشده به تک‌تک افراد ندارد. لذا فرض بر این است که هر فرد در هنگام مراجعه و ارایه‌ی درخواست، از رویه‌ها و مقررات آموزشی منتشرشده آگاهی کامل دارد. فرم‌های درخواست خدمات اداری همراه با رویه‌ها و مقررات دوره‌ی کارشناسی ارشد در جدول زیر آمده است. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، بهتر است دانشجویان ابتدا از طریق ارتباط غیرحضوری مانند پرتال آموزش، اخبار و اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی، ایمیل یا تلفن به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اطلاعات لازم را به دست آورند و پس از آن، در صورتی‌که که اطلاعات غیرحضوری کافی نبود، به دفتر آموزش مراجعه نمایند. 


 

آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های کارشناسی ارشد

موضوع / کار
کد
 
آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
    
فرم‌ها‌‌
دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی M۰۰
مجموعه مقررات کارشناسی ارشد
ثبت نام و انتخاب واحد انتخاب واحد    M۱۱ برنامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی فرم انتخاب واحد
AUT-MME-M۰۱-۱_۰-۹۸۱۲۱۲
تمدید سنوات M۱۲ آیین‌نامه تمدید سنوات کارشناسی ارشد فرم تمدید ترم ۵ آموزش آزاد
AUT-MME-M۰۶-۱_۰-۹۸۱۲۱۲
فرم تمدید ترم ۶
AUT-MME-M۰۶-۲_۰-۹۸۱۲۱۲
پروژه و پایان‌نامه استاد راهنما M۲۱ فرم انتخاب استاد راهنما
پروپوزال M۲۲ زمان‌بندی پروپوزال فرم پروپوزال
پایان نامه M۲۳ فرم اصالت اثر پایان‌نامه
AUT-MME-M۰۸-۱_۰-۹۸۱۲۱
آزمایشگاه M۲۴ مجوز کار در آزمایشگاه
AUT-MME-A۴۳-F_۱-۰۰۰۳۲۹ Lab Permit
سمینار M۳۰ زمان‌بندی سمینار
فرم عنوان سمینار فرمت گزارش سمینار
دفاعیه M۴۰ فرم مجوز دفاع
AUT-MME-M۰۷-۱_۰-۹۸۱۲۱۲
فرم ارزیابی مقاله
AUT-MME-M۰۷-۲_۰-۹۸۱۲۱۲
فرم پیش دفاع
AUT-MME-M۰۷-۹_۰-۹۸۱۲۱۲
فارغ‌التحصیلی M۵۰
فرم تایید فارغ التحصیلی توسط استاد
AUT-MME-M۵۰-۱_۰-۹۸۱۲۱۲
فرم تسویه حساب دانشکده
AUT-MME-M۵۰-۲_۰-۰۰۰۷۲۰
سایر آیین‌نامه‌های مدیریت تحصیلات‌تکمیلی دانشگاهCAPTCHA