رئیس دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/2/3 | 


دکتر علیرضا رهایی  چهره ماندگار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر  با مرتبه استادی است. ایشان دو دوره رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده‌اند و در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۱۴۰۲ با حکم دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم) برای سومین بار به ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب گردیدند.
ایشان علاوه بر داشتن سابقه معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای چندین سال مسئول گروه برنامه‌ریزی فنی و مهندسی دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم، معاون سابق آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیانگذار و دبیرکل انجمن مهندسین عمران ایران هستند. از ایشان ۱۸ عنوان کتاب، ۱۱۳ مقاله علمی و ۶۸ مقاله کنفرانسی منتشر شده است.