فعالیت دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه خودرو سازی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/9 | 

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اکنون با توجه به شرایط کشور در این دانشکده بر روی موضوع خودرو سازی تمرکز شده تا بتوانیم در حوزه های تخصصی این دانشکده به بومی سازی دست یابیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر ناصر محمدی  گفت: فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه امیرکبیر در حوزه های پلیمر و رنگ دارای سابقه ۴۵ ساله است بطوریکه از سال ۵۳ فعالیت در این دو حوزه پژوهشی و صنعتی کلید خورده و منجر به تاسیس اولین دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۶۸ شد. وی افزود: این دانشکده در حوزه های صنایع لاستیک، الیاف، رنگ، پلاستیک، رزین و پوشش های مصنوعی فعالیت آموزشی، علمی و پژوهشی انجام می دهد.
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: کلیه اعضای هیات علمی فعال در این دو حوزه که در دانشگاه هایی مثل تهران، صنعتی شریف ، سهند تبریز و صنعتی اصفهان و پژوهشگاههای پلیمر و رنگ و صنایع ذیربط فعالیت می کنند حدافل در یک مقطع از دانشکده مهندسی پلمیر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر فارغ التحصیل شدند.
تحصیل ۷۰۰ دانشجو در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
دکتر محمدی عنوان کرد: این دانشکده دارای ۷۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف است که از این تعداد ۴۰۰ نفر در مقطع کارشناسی و ۳۰۰ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.
وی اضافه کرد: از تعداد ۳۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی این دانشکده حدود  ۲۰۰ دانشجو در مقطع ارشد و حدود ۱۰۰ دانشجو در مقطع دکتری تحصیل می کنند.
فعالیت ۲۶ عضو هیات علمی در دانشکده
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهارداشت: این دانشکده دارای ۲۶عضو هیات علمی تمام وقت است که در سه گروه آموزشی صنایع پلیمر، صنایع رنگ و صنایع پلیمریزاسیون فعالیت می کنند.
دکتر محمدی  اظهار داشت: گروه صنایع پلیمریزاسیون در صنایع بالا دستی همچون پتروشیمی و گروه های صنایع پلیمر و صنایع رنگ در حوزه پایین دست همچون تایر سازی و رنگسازی فعال هستند.
وی گفت: اساتید این دانشکده در مقاطع کارشناسی عمدتا کتاب های خود را تدریس می کنند و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از مراجع و منابع بین المللی استفاده می کنند.
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: اساتید این دانشکده سالانه حدود  ۱۰۰ مقاله آی اس آی و دوبرابر این تعداد مقالات کنفرانسی منتشر می کنند.
حرکت دانشکده به سمت فعالیت های نسل سومی
دکتر محمدی تاکید کرد: این دانشکده در حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی نیز بسیار فعال است و باتوجه به اینکه سیاست دانشگاه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم است بنابراین این دانشکده نیز در راستای این سیاست حرکت می کند.
وی گفت: هدف از این برنامه رفع نیازهای کشور با بخدمت گرفتن توانمندی دانشگاه ها است.
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیرافزود: در این راستا هر استاد این دانشکده در یک دوره زمانی یکساله بر مبنای تجارب قبلی خود در یکی از حوزه های تخصصی و تحقیقاتی تمرکز و با کمک صنعت ذیربط به سمت یک محصول قابل تجاری سازی حرکت می کند.
دکتر محمدی تاکید کرد: هر گروه آموزشی دانشکده نیز موظف است تا هرسال بر سه موضوع به صورت همکاری جمعی اساتید گروه تمرکز کند.
وی عنوان کرد: همچنین برنامه ریزی شده تا هرسال دانشکده نیز در سه حوزه تمرکز و براین اساس اعضای هیات علمی دانشکده بر روی ۲۶ موضوع، گروه های آموزشی بر ۹ موضوع و دانشکده برسه موضوع متمرکز خواهند شد که در صورت نیاز قابل تمدید خواهد بود.
تمرکز دانشکده بر حوزه خودرو سازی
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: اکنون با توجه به شرایط کشور این دانشکده بر نیاز های صنعت خودرو تمرکز کرده تا بتوان در حوزه های تخصصی به بومی سازی قطعات کمک نمود.
دکتر محمدی  اضافه کرد: همچنین این دانشکده در حوزه های سلامت، صنایع دفاعی و پتروشیمی نیز فعال است.
وی تاکید کرد: در حوزه پتروشیمی این دانشکده مسئولیت پروژه کلان زنجیره ارزش پلی الفین های کشور را عهده دار است که فاز اول آن به اتمام رسیده و فاز دوم آن آغاز شده است.
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این پروژه جزء پروژه های ملی به شمار می رود.
دکتر محمدی افزود: همچنین اعضای هیات علمی این دانشگاه در حوزه حفاظت از فلزات در برابر خوردگی نیز فعال هستند.
وی اظهارداشت: این دانشکده با ۲۶ عضو هیات علمی و ۷۰۰ نخبه دانشجویی با نگرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر هماهنگ و سعی می کند به حوزه های صنعتی کشور در راستای رفع نیازهای کشور با دانش بومی کمک نماید.

همکاری دانشکده با وزارت نفت

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: پروژه تحقیقاتی زنجیره ارزش پلی الفین ها با وزارت نفت با سقف قرارداد ۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
دکتر محمدی  عنوان کرد: برنامه داریم تا مرکز نوآوری در این دانشکده تاسیس کنیم تا ضمن آماده سازی ایشان برای دنیای حرفه ای از پتانسیل فارغ التحصیلان خود در دوره زمانی مکانیابی اشتغال پایدار در راستای اهداف دانشگاه استفاده شود. این فرآیند در مرحله جایابی فضای فیزیکی است.
وی اظهارداشت: همچنین پیش بینی شده تا یکی از فعالترین اعضای هیات علمی دانشکده به عنوان  مسئول مرکز نوآوری انتخاب شود. در اینصورت می توان فارغ التحصیلان ساعی در حوزه های مختلف پژوهشی در مقاطع ارشد یا دکتری را بین ۶ ماه تا یک سال در این مرکز فعال  نمود تا پروژه های مستعد خود را به محصول صنعتی تبدیل کنند.
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برخی از کتاب های اعضای هیات علمی ما در کشور بعنوان مرجع مورد توجه بوده و هر استاد این دانشکده به صورت متوسط سالانه ۴ مقاله آی اس آی منتشر می کند.
دکتر محمدی  گفت: پروژه های تحقیقاتی محققان این دانشکده در راستای بومی سازی دانش در صنایع خودرو، سامت، رنگ و دفاع بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: درحال حاضر و باتوجه به شرایط کشور دانشگاه ها توانستند نقش بسیار موثر تری را در رفع نیازهای کشور ایفاء نمایند.
رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیرتاکید کرد: این دانشکده در حوزه پژوهش معمولا در میان ۵ دانشکده اول دانشگاه قرار دارند.