اداره امور حقوقی و قراردادها

 | تاریخ ارسال: 1398/2/3 | 
   
دفتر حقوقی دانشگاه عهده دار انجام تمام امور حقوقی داخل و خارج از دانشگاه بوده که برخی از وظایف این دفتر بشرح ذیل می باشد:
  • دفاع از منافع و حقوق دانشگاه در برابر دادخواست‌ها، شکایات و اعلام جرم‌ها علیه دانشگاه
  • تنظیم متن لوایح دفاعی و پیگیری امور محوله و تعقیب دعاوی تا خاتمه
  • اقامه دعوی کیفری و حقوقی بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق و منافع دانشگاه را تضییع می کنند
  • تهیه و تنظیم قراردادهای مختلف همکاری، پیمانکاری ، اجاره، بیع نامه و ... و اظهارنظر در مورد تمامی قراردادهای ارسالی و اصلاح آنها در صورت لزوم
  • تثبیت وضعیت املاک دانشگاه با بهره گیری از نظرات کارشناسی در زمینه‌های گوناگون ثبتی در جهت ثبت املاک و مستغلات دانشگاه تا اخذ سند آنها
 
 
سرپرست دفتر حقوقی: آقای مهدی محمد حسینی طاهری
شماره تماس: ۶۴۵۴۲۲۱۷ 
پست الکترونیک:hoghooghiaut.ac.ir
 
وب‌سایت دفتر حقوقی دانشگاه صنعتی امیرکبیر