اقدامات مرکز سلامت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای پیشگیری از بیماری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/25 | 

مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان متولی سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیرخانه منطقه یک مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها اقدامات گسترده ای در خصوص پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقدامات مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا از اواخر بهمن ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در این رابطه، کمیته سلامت دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ریاست معاونت فرهنگی و دانشجویی و با حضور مدیران مرکز بهداشت، امور اداری، دانشجویی، مرکز مشاوره و اداره خوابگاه ها تاکنون ۸ جلسه برای هماهنگی بین بخشی برای اقدامات پیشگیرانه را برگزار کرده است.
از اقدامات مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا می توان به موارو زیر اشاره نمود:
- تهیه پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی برای دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
- برکزاری کارگاه های آموزشی ضمن خدمت بهداشت و تغذیه برای کارکنان دانشگاه
-تهیه و ارسال و نظارت بر اجرای توصیه نامه های بهداشتی به تمامی بخش های دانشگاه برای پیشگیری از بیماری کرونا
- تشکیل جلسه روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های تهران و البرز ۲۳ اسفندماه سال ۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور مسئولان اداره بیماری های واگیردار و بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-برگزاری نشست هم اندیشی کارشناسان بهداشت مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منطقه یک در ۲۴ اسفندماه سال ۹۸ که در این جلسه راهنمای سراسری بهداشتی پیشگیری از بیماری کرونا تدوین شد.
همچنین با نظارت مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست و همکاری امور خوابگاه ها و کارکنان فضای سبز مجموعه خوابگاه های دانشجویی، سلف و آشپزخانه، دانشکده ها، ساختمان های اداری و انتظامات گندزدایی و ضدعفونی شده اند.
ارائه آموزش به نیروهای خدماتی در فضای باز از دیگر اقدامات مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دلیل شیوع بیماری کرونا است.
در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ساخت مواد ضد عفونی کننده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شد که این مواد در اماکن مختلف دانشگاه توزیع شد.
همچنین با پیگیری و هماهنگی توسط مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، لوازم حفاظت شخصی از جمله ماسک و دستکش تهیه و در امکان مختلف دانشگاه توزیع شده است. بعلاوه ۴ دستگاه حرارت سنج لیزری و تب سنج در درب های ورودی دانشگاه مستقر شده اند.
سایر ادارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز اقدامات تکمیلی در راستای هماهنگی با مرکز بهداشت انجام داده اند که شامل تهیه و توزیع لوازم و امکانات بهداشتی و ضدعفونی فضاها توسط امور اداری دانشگاه، مشاوره و کلاس های آنلاین توسط مرکز مشاوره و گندزدایی و ضدعفونی امکان دانشگاه قبل و بعد از تعطیلات نوروز توسط پرسنل فضای سبز دانشگاه است.