اطلاعات تماس اعضای کارکنان دانشکده عمران و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 

خانم پوران محمدی 
مسئول دفتر دانشکده                
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۰
ایمیل: 
pmohammadiaut.ac.ir


 

خانم مریم بادپر                          
کارشناس دوره های آزاد و کنفرانس ها
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۳
ایمیل: m.badparaut.ac.ir

 

خانم زهره اسداللهی
کارشناس خدمات آموزشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۵
ایمیل:z.asadolahiaut.ac.ir


 

خانم زهره عبدالعلی
کارشناس خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۸
ایمیل: z_abdolaliaut.ac.ir


 

خانم فاطمه عبداللهی
کارشناس پژوهشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۰
 ایمیل: f.abdollahiaut.ac.ir 

 

خانم کتایون خیرآبادی
کارشناس خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۷
ایمیل: 
kheirabadiaut.ac.ir 


 

خانم مهندس فتانه پور امیرارسلانی
کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۵
ایمیل: 
farsalaniaut.ac.ir


 

آقای حسین قاقزانی
مدیر مالی اداری دانشکده
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۳
ایمیل: 
ghaghazaniaut.ac.ir

 

آقای مهندس محمد صادق خالقی مقدم
کارشناس آموزشی - آزمایشگاه مکانیک خاک
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۲
ایمیل: 
mskhaleghimaut.ac.ir


 

آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده
کارشناس آزمایشگاه 
بتن و مصالح ساختمانی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۴
ایمیل: 
hassan_pirniazadehyahoo.com 


 

آقای مهندس شهرام نیکوکار
کارشناس آموزشی - آزمایشگاه سازه

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۴
ایمیل: 
shnikuokaraut.ac.ir 


 

آقای مهندس نعمت الله بخشی
کارشناس آموزشی - سرپرست آزمایشگاه 
بتن و مصالح ساختمانی، سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۵
ایمیل: 
nbakhshiaut.ac.ir 


 

آقای وحید عبدی
تکنسین آزمایشگاه 
هیدرولیک
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۲
ایمیل: 
v.abdiaut.ac.ir    


 

آقای احمد رضی
کارپرداز

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۰
ایمیل: 
ahmadraziaut.ac.ir


 

آقای مهندس داود اکبری مهر
کارشناس  آموزشی - آزمایشگاه 
دینامیک خاک و آزمایشگاه مکانیک سنگ
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۲
ایمیل: 
akbarimehraut.ac.ir


 

آقای مهیار عاشقی
کارشناس‌ مرکز کامپیوتر(شبکه) و وبسایت دانشکده

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۳
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۶
ایمیل: 
m.asheghiaut.ac.ir 

 

آقای رضا جوادی 
تکنسین کارگاه نقشه برداری
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۷ 

آقای مهندس شهرام افشار راد
کارشناس آموزشی - آزمایشگاه روسازی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۰


 

دفعات مشاهده: 658 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر