امکان استفاده از خوابگاه در زمان دفاع از پایان نامه ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/2/1 | 
امکان استفاده از خوابگاه در زمان دفاع از پایان نامه ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکببر ؛براساس اطلاعیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجویان می توانند در زمان دفاع از پایان‌نامه از امکانات خوابگاهی دانشگاه استفاده کنند.
در جهت تسهیل و حمایت از برگزاری دفاعیه پایین نامه‌ها، معاونت فرهنگی و دانشجویی تسهیلات لازم برای اسکان موقت دانشجویان مقیم خارج از تهران را فراهم کرده است. برای این منظور، دانشجویان با تایید معاونت آموزشی به مدت یک هفته امکان استفاده از امکانات خوابگاهی با رعایت اصول فاصله‌گذاری و جوانب بهداشتی را خواهند داشت.
گفتنی است : اتاق های مهیا شده برای دانشجویان بصورت تک نفره است و بعد از
هر بار استفاده ضد عفونی می شود.
پس از اخذ مجوز دفاع از پایان‌نامه و تعیین زمان دفاع، درخواست‌های اسکان باید حداقل یک هفته قبل جهت تایید معاونت آموزشی و ارسال به اداره امور خوابگاه‌ها به دانشکده مربوطه ارسال شود.
دانشجویان جهت انجام هماهنگی‌های لازم میتوانند با اداره امور خوابگاه‌ها از طریق ایمیل khabgahaut.ac.ir تماس برقرار کنند.
.