تسلیت فقدان تأثرانگیز استاد ارجمند و پیش‌کسوت «دکتر حسین آقاحسینی‌نائینی»

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۱۳ | 

فقدان تأثرانگیز استاد ارجمند و پیش‌کسوت دانشکده مهندسی فیزیک و مهندسی انرژی؛ شادروان «دکتر حسین آقاحسینی‌نائینی» که متأسفانه پس از چندین روز ابتلا به بیماری «کرونا»، به رحمت خدا رفتند، به خانواده‌ی داغدار ایشان و دانشگاهیان صنعتی امیرکبیر تسلیت عرض می‌نمائیم.
روحشان شاد، یادشان گرامی باد.