فرم های مقطع دکتری

 | تاریخ ارسال: 1399/2/17 | 

1- کلیه فرم های رویه AUT-FM-3316 در قالب یک فایل

2- 
برگه ارسال پیشنهاد رساله دکتری و داوران پیشنهادی

3- برگه ارزیابی دفاع نهایی رساله دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-11

4- فرم داوری رساله دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-14

5- صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری (صفحه ارزیابی) فرم شماره AUT-FM-3316-13


6- فرم تأیید اصلاحات دفاع نهایی رساله دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-12

7- گزارش جلسه دفاع نهایی رساله دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-10

8-  فرم بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح پایین تر فرم شماره AUT-FM-3316-09

10- فرم بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی فرم شماره AUT-FM-3316-08

11- فرم اعلام تغییر در ترکیب هیأت داوران جلسات دفاع دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-07

12- فرم تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-06

13- فرم تأیید اصلاحات پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-05

14- 
صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-04

15- گزارش جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-03

16- فرم داوری پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری فرم شماره AUT-FM-3316-02

17- خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری و دلایل تأخیر در ارائه پیشنهاد رساله فرم شماره AUT-FM-3316-01

18- 
فرم توصیه نامه پذیرش دانشجوی دکترا

19- فرم تمدید ترم دانشجویان دکتری برای کلیه ورودیها

20- فرم انصراف استاد راهنما یا مشاور (جایگزینی) استاد جدید

21- فرم تعیین استاد راهنمای دوم یا مشاور دانشجویان دکترا پس از پذیرش اولیه

22- فرم درخواست آموزشی دانشجویان

23- فرم صلاحیت عمومی

24- فرم درخواست مهمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

25- فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترا

26- گزارش وضعیت تحصیلی

27- درخواست مجوز ثبت نام واحد مازاد دوره دکترا

28- تعهدنامه اصالت اثر

29- تعهدنامه پذیرش دانشجوی دکتری

30- درخواست گذراندن دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دیگر

31- فرم درخواست مهمانی دروس بین پردیس‌های دانشگاه

32- فرم درخواست مهمان از دانشگاه‌های دیگر


33- فرم های درخواست شرکت در آزمون جامع دانشکده 

34- فرم معرفی دانشجوی عهده دار حل تمرین  

35- فرم تعویض کارت با دریافت کارت دانشجویی المثنی
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 982 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر