مراسم تجلیل از آزادگان سرافراز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1398/5/28 | 
به مناسب روز آزادگان سرافراز میهن در دفاع مقدس، طی مراسمی در مسجد دانشگاه
از آزادگان سرافراز دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور مسئولین دانشگاه تجلیل شد.