ارتباط مؤثر دانشگاه با شهرداری

 | تاریخ ارسال: 1398/6/10 | 

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه شهرداری می تواند در تسریع فعالیت های دانشگاه ها از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر موثر باشد، گفت: درحال حاضر این دانشگاه ارتباط موثر و متقابلی با مجموعه شهرداری دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید احمد معتمدی در حاشیه بازدید شهردار منطقه ۶ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه انتهایی منطقه ۶ شهر تهران قراردارد.
وی افزود: ارتباط میان دانشگاه با شهرداری منطقه ۶ و شهرداری کل تهران متقابل است و دیدگاه مثبتی میان این دو نهاد  برای همکاری وجود دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: شهرداری می تواند در چارچوب قوانین در روند ساخت و سازها و مجوزهایی که دانشگاه نیاز دارد به دانشگاه کمک کند.
دکتر معتمدی خاطرنشان کرد: همچنین ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز می توانیم  به شهرداری کمک کنیم تا شهری بهتر و هوشمند داشته باشیم.
وی عنوان کرد: کتابخانه ای که با همکاری و کمک شهرداری در این دانشگاه تاسیس شده است بسیار مورد استفاده دانشگاه و دیگر افراد جامعه قرار گرفته بنابراین برنامه داریم در بستر فضای مجازی دسترسی به امکانات این کتابخانه را افزایش دهیم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: این  دانشگاه رتباط خوبی با شهرداری تهران و شهردار منطقه ۶ دارد و هفته گذشته جلسه ای با شهردار منطقه ۶ داشتیم که در این جلسه قرار شد شهردار منطقه ۶ بازدیدی از دانشگاه داشته باشند.
دکتر معتمدی با بیان اینکه در دنیا دانشگاه ها تحت حمایت شهرداری ها قراردارند، گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خیابان ولیعصر درحال ساخت ساختمان شماره۲ برج فناوری این دانشگاه است که با کمک شهرداری روند احداث این ساختمان تسریع خواهد شد.
وی تاکید کرد: شهرداری می تواند در چارچوب قانون در بحث عوارض و مالیات به دانشگاه کمک کند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه درب دانشگاه های نسل سوم به سمت جامعه، ایده پردازان و صنعتگران باز است، گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر این رویه را در کتابخانه فنی و مهندسی دانشگاه و برج فناوری اجرا کرده است.

*****************

شهردار منطقه ۶ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد

شهردار منطقه ۶ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد و در این بازدید از نزدیک با ظرفیت ها و فعالیت های علمی، آموزشی و تحقیقاتی این دانشگاه آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندس محمدرضا دهداری پور در این بازدید از بخش های مختلف دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جمله برج فناوری و کتابخانه فنی و مهندسی این دانشگاه بازدید کرد.
دکتر حسین حسینی تودشکی معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در برج فناوری این دانشگاه گفت: در این برج فعالیت های علمی و کاربردی بسیاری توسط شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد صورت می گیرد.
وی افزود: فارغ التحصیل این دانشگاه اقدام به تولید محصولی برای درمان زخم های عمیق دیابتی کرده است که این محصول به صورت باند است و درحال حاضر در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: نمونه خارجی این محصول از کشور آمریکا به ایران وارد می شد که قیمت ۱۲۰ دلاری داشت اما محصولی که فارغ التحصیل این دانشگاه تولید و عرضه کرده است اکنون با ۸۵ هزار تومان به فروش می رسد.
دکتر محمد کریمی رئیس کتابخانه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در حاشیه این بازدید گفت: دانشگاه ها باید کمک کنند تا مسائل زیست محیطی به شهروندان منتقل شود.
وی افزود: با شیوه های سنتی نمی توانیم مطالب مهمی چون مسائل زیست محیطی را به شهروندان آموزش داد بنابراین دانشگاه می توانند در این زمینه به کمک شهرداری ها بیایند.
رئیس کتابخانه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: درحال حاضر زبان گفتمان علمی تغییر کرده است.
دکتر کریمی افزود: باید بستری فراهم شود تا ارتباط دانشگاه ها با شهروندان افزایش یابد تا بتوانیم مسائلی مانند موضوعات زیست محیطی را به شهروندان آموزش دهیم.