برگزاری دوره آنلاین باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/3/20 | 
وبینار کوچینگ در توسعه فردی و شغلی با هدف معرفی اهمیت و نقش مهارت‌های نرم، خودشناسی و کوچینگ در تمامی ابعاد زندگی ما برگزار می‌شود.تسهیلگر این وبینار آقای دکتر حسین گایینی است و در روز شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ برگزار می‌شود. برای ثبت نام می‌توانید از طریق سایت باشگاه مهارت و اشتغال با آدرس Skillclub.aut.ac.ir اقدام کنید.برای ثبت نام کلیک کنید.