هیات ممیزه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۴ | 
 
اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • رییس هیات ممیزه (رییس دانشگاه دکتر سید احمد معتمدی)
 • دبیرهیات ممیزه (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دکتر سیدمحمدحسین کریمیان)
 • دکتر حسین حسینی تودشکی (استاد دانشگاه هوافضا)
 • دکتر علی اصغر اصغریان جدّی (استاد دانشکده مهندسی نساجی)
 • دکتر رضا امراللهی بیوکی ( استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک)
 • دکتر مهدی ایرانمنش (دانشیار دانشکده مهندسی دریا)
 • دکتر رضا حسینی ابرده (استاد دانشکده مهندسی مکانیک)
 • دکتر روئین حلاج ( استاد دانشکده مهندسی شیمی)
 • دکتر بهرام دبیر ( استاد دانشکده مهندسی شیمی)
 • دکتر مهدی دهقان (استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)
 • دکتر کامران دهقانی (استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی)
 • دکتر بهرام رضایی ( استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی)
 • دکتر مهدی رفیع زاده ( استاد دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ)
 • دکتر علی اکبر رمضانیانپور ( استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست)
 • دکتر جواد شکرالهی مغانی ( دانشیار دانشکده مهندسی برق)
 • دکتر رضا صفابخش (استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات)
 • دکتر مجید صفّار اول (استاد دانشکده مهندسی مکانیک)
 • دکتر مهرداد عابدی ( استاد دانشکده مهندسی برق)
 • دکتر عبدالعلی عبدی پور (استاد دانشکده مهندسی برق)
 • دکتر سید محمدرضا علوی مقدم ( استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست)
 • دکتر احمد فهیمی فر (ستاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست)
 • دکتر بهروز کریمی ( استاد دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها)
 • دکتر محمود مانی ( استاد دانشکده مهندسی هوا فضا)
 • دکتر محمد کاظم مروج فرشی (استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر سیّد محمّدرضا هاشمی گلپایگانی (استاد دانشکده مهندسی پزشکی)