مسئولین دانشکده۲

 | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 


عباس نصیرایی مقدم
مسئولیت: رئیس دانشکده
شماره تماس دفتر:۲۳۵۰-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
شماره تماس اتاق:۲۴۹۸-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:nasiraeiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق ۵۲۳


محمد مهدی احمدی
مسئولیت: معاون آموزشی ،سرپرست سایت کامپیوتر
شماره تماس :۵۵۷۳-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:mmahmadiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ۸۲۲
 


اکبر کارخانه
مسئولیت: معاون تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهشی
شماره تماس :۲۴۹۷-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:a.karkhanehaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق ۶۲۶


علی فلاح
مسئولیت: مدیر گروه بیوالکتریک
شماره تماس :۲۳۶۵-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:afallahgmail.com
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق ۶۲۵


سید‌عطا‌اله هاشمی
مسئولیت: مدیر گروه بیومکانیک
شماره تماس :۲۳۶۹-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:a.hashemiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق ۶۲۱


افرا حاجی‌زاده
مسئولیت: مدیر گروه بیومتریال
شماره تماس :۵۵۶۶-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:afra.hajizadehgmail.com
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق ۵۳۲


ایمان شعبانی
مسئولیت: مدیر گروه مهندسی بافت
شماره تماس :۲۳۷۲-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:shabaniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ششم، اتاق ۶۳۲

دفعات مشاهده: 250 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر