برگزاری سمینار استاندارد های آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1398/6/16 | 
سمینار استاندارد های آموزش مهندسی به همت انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر امیر نادر عسگرپور عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حاشیه سمینار استاندارد های آموزش مهندسی گفت: در این سمینار دکتر انوشه رحمانی عضو هیات علمی پژوهشکده استاندارد سخنرانی کردند.
وی افزود: دکتر رحمانی دارای سابقه ۲۰ سالی سابقه در حوزه استاندارد است و اکنون نیز در سازمان غذا و دارو مسئولیت دارد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: دکتر رحمانی در این سمینار درخصوص نقش استاندارد سازی و ارزیابی انطباق در علوم فنی و مهندسی با محوریت ارائه گواهی محصول در صنایع صحبت کرد.
عسگرپور خاطرنشان کرد: انجمن آموزش مهندسی ایران برنامه دارد در سال جاری ۱۰ سخنرانی درخصوص استاندارد سازی و انطباق با استاندارد در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف برگزار کند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان یک دوره از این سمینارها بود.
وی عنوان کرد: عمده دانشجویان به حوزه استاندارد سازی و انطباق با استاندارد آشنا نیستند که با برگزاری این نوع سمینارها زمینه آشنایی دانشجویان فراهم خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: انجمن آموزش مهندسی ایران از سابقه ۱۰ برخوردار است و شعار این انجمن در حال حاضر گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی است.
دکتر عسگرپور خاطرنشان کرد: در این انجمن اعضای هیات علمی دانشگاه ها و فعالین صنایع مختلف حضور دارند.
وی درخصوص سیمنار نیز گفت: در این سمینار دکتر فرجی دانا رئیس هیات مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران، دکتر ستوده از دانشگاه تهران، دکتر واشقانی از دانشگاه تربیت مدرس و دیگر اعضای هیات علمی حضور داشتند.