توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد؛ ساخت جاذبی سازگار با محیط زیست با استفاده از کربن دات برای حذف رنگزاهای صنعتی در تصفیه آب

 | تاریخ ارسال: 1399/4/16 | 
محققان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر درصدد برآمدند تا با استفاده از جاذبی نوین و سازگار با محیط زیست، رنگزاهای مورد مصرف در صنعت را از آب تصفیه کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر، ترمه تیموریان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص پروژه کارشناسی ارشد خود با عنوان «رنگزدایی متیلن بلو با استفاده از جاذب مزوپوری بهینه شده با کربن دات» گفت:طی این پروژه در تهیه و سنتز این نانو جاذب از کربن کوانتوم دات ها به جای ترکیبات فلزی استفاده شده است.کربن کوانتوم دات ها دسته جدیدی از ساختارهای کربنی هستند که خصوصیت های منحصر به فردی با توجه به رفتار های کوانتومی از خود نشان میدهند، از جمله این خصوصیت ها میتوان به خاصیت فلورسانسی بالا، سطح ویژه بالا، سازگار با محیط زیست، غیر سمی بودن و سنتز آسان آنها اشاره کرد، همچنین کربن کوانتوم دات ها قابل جایگزین با سایر کوانتوم دات ها بر پایه فلزات سنگین میباشند.
به گفته وی از منابعی جهت سنتز کربن دات ها استفاده کرده است که طی یک مرحله گروه های عاملی دارای گوگرد و نیتروژن را در سطح کربن دات داپ میکند.
حضور همزمان این گروهای عاملی  بر روی یکدیگر اثر سینرژیک گذاشته و باعث بهبود خاصیت فلورسانسی و انتخاب پذیری بهتر کربن داتها شد ، همچنین با خاصیت الکترونگاتیویته ای که دارند توانسته اند رنگزای کاتیونی متیلن بلو را از محیط آبی و به صورت انتخابی با درصد بازدهی بالا، نسبت به کربن دات حاوی نیتروژن تنهاحذف کنند.
وی از مشکلات استفاده کربن داتها به صورت خالص در جذب رنگزاها را، حلالیت بالای آنها در آب اشاره کرد که جداسازی آنها را از آب بعد از واکنش جذب دشوار میکند، بنابراین جهت غلبه بر این مشکل از ساختار های مزوپوری به عنوان بستر جهت نشاندن کربن دات و نامحلول شدن آنها استفاده کرد که از ویژگی های بستر انتخابی نیز میتوان به زیست سازگاری بالا، پایداری حرارتی مناسب، آسانی در اصلاح سطح و تکرار پذیری مطلوب آن اشاره کرد.
از بررسی های آتی این طرح بررسی در پساب های واقعی صنعتی جهت اصلاح جاذب و بررسی سایر آلاینده های آب مانند فلزات سنگین می‌باشد.
گفتنی است: دکتر محمدحسن موسی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد راهنمای این طرح هستند.