حوزه مدیریت امور آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/24 | 
آدرس: میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مدیریت امور آموزشی، روبروی دانشکده مهندسی عمران، صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵   
(طبقه سوم اتاق شماره ۱) 
                      تلفن: ۶۴۵۴۲۸۰۳ (۲۱) ۹۸+                  ۶۴۵۴۲۸۰۴ (۲۱) ۹۸+                       ۶۶۴۰۵۸۴۸ (۲۱) ۹۸+
                      رایانامه:  registrarofficeaut.ac.ir
 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه
جناب آقای دکتر احمدی
رایانامه : abbas.ahmadiaut.ac.ir
معاون مدیریت امور آموزشی
سرکار خانم امیدی
رایانامه: omidyaut.ac.ir
مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی
سرکار خانم حسن آبادی
رایانامه: m.hasanabadiaut.ac.ir