مراکز اقامتی دانشگاه پیام نور

 | تاریخ ارسال: 1399/4/24 | 
طبق توافق به عمل آمده با مسئولین اداره رفاه دانشگاه پیام نور، همکاران محترم دانشگاه می‌توانند از مراکز اقامتی طرف قرارداد با دانشگاه پیام نور استفاده نمایند.
لیست مدارک به پیوست خدمتتان اعلام می‌گردد.
جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید