پیام مدیریت امور آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 
پیام مدیریت امور آموزشی دانشگاه
جناب آقای دکتر عباس احمدی
 
ورود شما به وب سایت مدیریت امور آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) را خوشامد می گویم. در این وب سایت می توانید به اطلاعات خوبی درباره خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی دست پیدا کنید.
رویه ها و آئین نامه ها، فرم ها در وب سایت قرار داده شده است تا در صورت نیاز بتوانید از آنها استفاده نمائید.
برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آرزوی موفقیت و برای دانش آموختگان نیز کامیابی آرزو می کنم.