فرم تعیین گرایش

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
 
مراحل تکمیل و ارسال فرم تعیین گرایش
.                                                                                                                                                                                                      .
 
  1. فرم تعیین اولویت (فایل پیوست)را با دقت و بصورت کامل تکمیل نمائید.
  2. از امضای خود عکس گرفته و تصویر امضاء را در فرم مذکور قرار دهید.
  3. فایل فرم تکمیل شده را با فرمت پی دی اف (PDF) و با نام شماره دانشجویی خود ذخیره نمائید.
  4. فایل پی دی اف تهیه شده را حداکثر تا روز شنبه ۱۱/۰۵/۹۹ از طریق ایمیل
  5. azaderadmaneshaut.ac.ir) به دفتر آموزش دانشکده ارسال نمائید.