تطویل ترم جاری به مدت دو هفته

 | تاریخ ارسال: 1399/2/28 | 
دانشجویان عزیز
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که ترم جاری به مدت ۲ هفته تطویل گردیده‌است. بدین ترتیب آخرین روز کلاس‌ها پنجشنبه ۵ تیرماه خواهد بود که هفته آخر هفته فرجه محسوب می‌گردد. تاریخ شروع امتحانات ۷ تیرماه می‌باشد و نحوه برگزاری امتحانات به زودی اطلاع رسانی خواهد‌شد
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی