زمان ارزیابی نیمسال تحصیلی دوم ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
دانشجویان گرامی:
ارزیابی دروس از طریق وب از تاریخ   ۳۱/۰۳/۹۹ تا ۱۳/۰۴/۹۹ اجرا می­گردد. دفتر نظارت و ارزیابی توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید.

- با توجه به شرایط خاص این نیمسال، ارزیابی دانشجویی به صورت اختیاری است. لکن پاسخگویی صحیح و دقیق شما به سئوالات و ارائه پیشنهادهای سازنده قطعاً در بهبود کیفیت آموزش و تدریس دانشگاه بسیار مؤثر خواهد بود.

- نظرات شما بدون ثبت اطلاعات فردی ذخیره و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 - خواهشمند است شخصاً اقدام به انجام ارزیابی نمایید.

 
دفتر نظارت، ارزیابی و برنامه­‌ریزی آموزشی دانشگاه