برگزیدگان دهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۴

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۴ | 
برگزیدگان دهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۴
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
سجاد لکزیان ریاضی ۲