تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
  

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیم‌سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ثبت‌نام

سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

شروع کلاس‌ها

شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

حذف و اضافه (هفته ۲)

یکشنبه و دوشنبه ۶ و ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

آخرین مهلت حذف اضطراری (هفته ۱۵)*

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

ارزیابی (هفته ۱۵ و ۱۶)

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ الی جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶)

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ الی چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و ۱۸)

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ الی پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۶ د‌‌ی‌ماه ۹۹ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیم‌سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ثبت‌نام

شنبه و یکشنبه  ۱۱ و ۹۹/۱۱/۱۲۱۳

شروع کلاس‌ها

شنبه ۹۹/۱۱/۱۸۱۳

حذف و اضافه (هفته ۲)

شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

آخرین مهلت حذف اضطراری (هفته ۱۵)*

شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

ارزیابی (هفته ۱۵ و۱۶)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

هفته پایانی کلاس‌ها (هفته ۱۶)

شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

آزمون‌های پایانی (هفته ۱۷ و۱۸)

شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲


*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۸ خردادماه ۱۴۰۰ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.