تودیع و معارفه رئیس پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 

با حکم دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه دکتر احسان خامه چی به سمت رئیس پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر محمدرضا رازفر مشاور و مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم تکریم و معارفه رئیس پردیس ماهشهر گفت: دکتر محمد رحمانی رئیس سابق پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی زمان فعالیت در این پردیس برنامه های آموزشی و پژوهشی راهبردی را اجرا کردند.
وی افزود: براساس فعالیت های صورت گرفته ارتباط خوبی میان این پردیس و صنایع استان خوزستان شکل گرفته است که امیداوریم این روند ادامه یابد.
مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: دکتر احسان خامه چی نیز به عنوان رئیس جدید این پردیس منصوب شده اند که ایشان نیز فردی بسیار فعال در زمینه های آموزشی و پژوهشی هستند.
دکتر رازفر خاطرنشان کرد: تاکید داریم که در پردیس ماهشهر فعالیت های تحقیقاتی رشد بیشتری داشته باشد.
دکتر ابوالقاسم مسگر پورطوسی معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: طی سال های گذشته ارتباط این پردیس با مراکز صنعتی بسیار گسترده شده است.
وی ادامه داد: دکتر رحمانی در زمان فعالیت خود در این پردیس ماهشهر آزمایشگاه های این پردیس را بسیار سامان داده اند.
معاون پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: پروژه کنترل آلودگی پتروشیمی های ماهشهر نیز در زمان فعالیت دکتر رحمانی در این پردیس منعقد شده است .
دکتر محمد رحمانی رئیس سابق پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: از مسئولان دانشگاه بسیار تشکر می کنم و همواره سعی کردم با حمیت و غیرت فعالیت ها را دنبال کنم.
وی افزود: به اعتقاد من پردیس ماهشهر یک گنج برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر بشمار می رود.
دکتر احسان خامه چی رئیس پردیس ماهشهر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نفت می باشد.