برگزیدگان دومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۷ | 
برگزیدگان دومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۶
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
سعید عنایت پور علی پرست مهندسی عمران ۱