سرفصل و زمانبندی امتحانات دروس افتاده تابستان ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
تقویم امتحانات از شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲  لغایت چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
 
ایام هفته تاریخ شروع  ۹ صبح شروع ۱۱:۳۰ صبح
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ریاضی عمومی ۱ ریاضی عمومی ۲
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ برنامه نویسی کامپیوتر  
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ فیزیک عمومی ۱  
سه‌­شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ فیزیک عمومی ۲  
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ معادلات دیفرانسیل