برگزاری سلسله نشست‌های «کار داوطلبی»

 | تاریخ ارسال: 1398/2/11 | 
سلسله نشست های کار داوطلبی ۱۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ د دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر سلسله نشست های کار داوطلبی یک برنامه دنباله دار به منظور بررسی موضوعات مرتبط با کار داوطلبی در ایران و محیط بین الملل است.
این نشست ها هر دو هفته یک بار به همت گروه ایران والنتیر (IranVolunteer) و با حمایت کانون همگرایی رویکرد های بین المللی امیر کبیر (کهربا) و سایر حامیان برگزار می شود.
هدف این برنامه توسعه فرهنگ کار داوطلبی در میان دانشگاهیان و کمک به شکل گیری شبکه ای از داوطلبان حرفه ای برای پیشبرد پروژه های داوطلبی در ایران و محیط بین الملل است.
هر نشست دارای موضوع خاص است و در هر برنامه از افراد مرتبط با آن موضوع خاص برای سخنرانی دعوت به عمل می آید. علاوه بر موضوعات مورد بحث در هر نشست فرصت شبکه سازی و پرسش و پاسخ در هر برنامه مهیا می باشد.
موضوع این برنامه « کار داوطلبی و مسیر شغلی حرفه ای » است. محورهای این هفته عبارتند از: مدل ذهنی یادگیری و فعالیت های داوطلبی ، یادگیری از طریق عمل ( Learning by Doing ) ، یادگیری تیمی و کار داوطلبی ، تجربه مدیران و کارآفرینان موفق از یادگیری از طریق انجام کار داوطلبی ، کار داوطلبی و کارآموزی در اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی کشوراست .
شرکت در این برنامه رایگان و برای عمومی ازاد می باشد علاقه مندان جهت ثبت نام به ادرس اینترنتی https://bit.ly/۲IRxpvy مراجعه نمایند.