دور دوم پانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن‌های علمی دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/9 | 
دور دوم پانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ ۱۹ لغایت ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.