اطلاعیه شماره ۸- فاز چهارم اسکان خوابگاه‌

 | تاریخ ارسال: 1399/7/22 | 
به اطلاع می‌رساند با توجه به ادامه بحران بیماری کرونا، احتمال شدت گرفتن آن در ماه‌های پیش‌رو و نیز لزوم محدودسازی ظرفیت خوابگاه‌ها مطابق با شرایط خاص شهر تهران، ضوابط زیر برای اسکان فاز چهارم خوابگاه‌ها (از ۱ آبان تا ۱۵ آذر) در نظر گرفته شده است :
 
نحوه اختصاص خوابگاه ورودی مقطع
تعلق نمی‌گیرد کلیه ورودی‌ها کارشناسی
تعلق نمی‌گیرد کلیه ورودی‌های ۹۶ / آن دسته از ورودی‌های ۹۷ و ۹۸ که پروژه ایشان تئوری است. کارشناسی ارشد
۴۵ روز ورودی ۹۷ در صورت داشتن پروپزال مصوب و پروژه تجربی و آزمایشگاهی
۴۵ روز ورودی ۹۸ در صورت داشتن پروپزال مصوب و پروژه تجربی و آزمایشگاهی
۴۵ روز ورودی ۹۵،۹۶،۹۷ در صورت داشتن پروپزال مصوب و ثبت نمره آزمون جامع دکتری
تعلق نمی‌گیرد ورودی ۹۸ و سایر ورودی‌ها
   
- کلیه دانشجویانی که در حال حاضر در خوابگاه سکونت دارند و مشمول اسکان فاز چهارم نیستند، حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۱/۸/۹۹ فرصت دارند تا وسایل خود را به انبار تحویل و خوابگاه را ترک نمایند.
- با توجه به محدودیت ظرفیت؛ به سایر دانشجویان (اعم از شاغل در پروژه‌های صنعتی، تدریس‌یار و ...) و نیز دانشجویان خودگردان و ساکن تهران و البرز خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.
 - کلیه دانشجویان باید مجدد از تاریخ ۲۲/۷/۹۹ از طریق پرتال آموزش، درخواست خوابگاه خود را ثبت نمایند. اداره امور خوابگاه‌ها پس از تایید آموزش دانشکده، موضوع را برحسب اولویت و ظرفیت بررسی نموده و موافقت و عدم موافقت خود را اعلام خواهد کرد.
- کلیه دانشجویان بایستی مجدد از مرکز بهداشت دانشگاه، برگ تاییدیه سلامت اخذ نمایند.