بیمه شخص ثالث اقساطی

 | تاریخ ارسال: 1399/8/4 | 
همکارانی که تمایل دارند بیمه شخص ثالث خودروی ایشان توسط بیمه دانا بصورت اقساط ۱۲ ماهه در طرح مهر دانا انجام گیرد موارد ذیل را به دقت عنایت نمایند. 
  1. ارسال درخواست کتبی به رئیس اداره رفاه از طریق چارگون مبنی بر تعهد پرداخت اقساط مهر ایران بصورت منظم و در صورت عدم پرداخت اقساط، امور مالی بتواند از حقوق و مزایای فرد کسر نماید. (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
  2. ارسال مدارک ذیل به شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۵۷۹۱۰۷
الف: تصویر پشت و روی کارت وسیله نقلیه (ماشین سواری یا موتور سیکلت)
ب: تصویر بیمه نامه سال قبل 
ج: تصویر کارت ملی (پشت و رو)
د: تصویر صفحه اول شناسنامه 
و: معرفی نامه صادره از طرف اداره رفاه خطاب به بیمه دانا (همکاران میتوانند رونوشت نامه را از طریق اتوماسیون اداری دریافت نمایند.)
تذکر۱: برای کارکنان شرکتی، مطابق بخشنامه بیمه دانا صدور اقساطی بیمه وسیله نقلیه، از این تاریخ مهیا نمی‌باشد.
تذکر۲: حتماً معرفی نامه به همراه موارد الف، ب، ج، د یکجا به شماره اعلام شده واتس آپ شود.