دریافت جایزه کامستک ۲۰۱۹ در حوزه ریاضیات توسط استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 

دکتر «سجاد جعفری»، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به صورت مشترک با ریاضی دانی از مراکش، برنده جایزه کامستک (COMSTECH) در شاخه ریاضیات شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : زمینه کاری اصلی دکتر «جعفری»؛ آشوب و شبکه های پیچیده با کاربرد در مدلسازی سیستمهای زیستی می باشد.
این جایزه به صورت دوره ای، تقریباً هر چهار سال یک بار به دانشمندان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شاخه های ریاضیات، فیزیک، بیولوژی و شیمی اهدا می شود.
سازمان همکاری اسلامی (OIC)، دومین سازمان بزرگ بین دولتی جهان پس از سازمان ملل متحد است و۵۷ کشور از چهار قاره در آن عضویت دارند.
کامستک کمیته علمی و فناوری این سازمان است که در پاکستان مستقر است و ریاست آن بر عهده رییس جمهور وقت پاکستان می باشد.