کتاب «حفاظ الکترومغناطیسی» تالیف خانم دکتر «پریسا دهخدا» و آقای دکتر «احد توکلی»

 | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 

کتاب «حفاظ الکترومغناطیسی» تالیف خانم دکتر «پریسا دهخدا» و آقای دکتر «احد توکلی» توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
با پیشرفت هر روزه­ی فناوری و به‌وجود آمدن تجهیزات الکترونیکی/الکتریکی متعدد، اهمیت پژوهش بر تأثیرگذاری الکترومغناطیسی این تجهیزات بر روی یکدیگر و نحوه جلوگیری از اثرات تخریبی بیشتر می‌شود. تلفن بی‌سیم، انواع رایانه ها، ماهواره، تجهیزات پزشکی و.... همه منبع تداخل به شمار می‌آیندکه در صورت عدم طراحی مناسب می توانند بر سایر سیستم‌ها به صورت تابشی تأثیر بگذارند. حفاظ سازی الکترومغناطیسی، روشی برای ایجاد مانع مناسب بر سر راه تداخلات تابشی الکترومغناطیسی است. کتاب یادشده به مدلسازی سریع کارایی حفاظ­های مستطیلی فلزی دارای روزنه به روش ممان می پردازد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر